Booth G11

Amit Bhar, Amol Pawar, Arvind Kolapak, Dinkar Jadhav, Girish Addanavar, Jagannath Paul, K. Narsimlu, K.S.,  M. Mandal, Nirakar Choudhary,  Ramonkar, Sachin Akalakar, Sanjay Prajapati, Subrata Das, Subrata Gangopadhyay, T Vaikuntam, Tapas Ghoshal, Pichwai Artists

Amol Pawar
Shiva on Nandi
Acrylic and Gold Leaf on Canvas
48 x 72 Inches
INR.2,90,000

Jagannath Paul
Togetherness
Charcoal and Acrylic on Canvas
36 x 36 Inches
INR.1,80,000

Thota Vaikuntam
Acrylic on Canvas
16 x 12 Inches
Price on Enquiry

Arvind Kolapak
Rhythm
Acrylic on Canvas
30 x 36 Inches
INR.110,000

K. Narsimlu
Untitled
Acrylic on Canvas 
36 x36 Inches
INR.165,000

Subrata Gangopadhyay
Dance Festival
Acrylic on Canvas
36 x 30 Inches
INR.300,000

M. Mandal
Back to Eden
Acrylic on Canvas
40 x 25 Inches
INR.1,95,000

Ramonkar
Doorway to Life
27 x 36 Inches
Price on Enquiry

Amit Bhar
Benaras Ghat
Acrylic on Canvas
40 x 30 Inches
INR.2,25,000

Sachin Akalakar
Nandi
Acrylic on canvas
48 x 36 Inches, 2020
INR.144,000

K.S.
The Mind’s Eye
Acrylic on Canvas
117 x 66 Inches, 2016
Price on Enquiry

Subrata Das
Couple
30 x 30 Inches
Acrylic on Canvas
INR.65,000

Sukanta Das
Untitled
Acrylic on Canvas
36 x 36 Inches
INR.95,000

Tapas Ghoshal
Untitled
Acrylic on Canvas
42 x 54 Inches
INR.1,00,000

Tapas Ghoshal
Untitled
Acrylic on Canvas
42 x 54 Inches
INR.1,00,000

Dinkar Jadhav
Bulls, Acrylic on Canva 18 x 18 Inches
INR.35,000

Girish Addanavar
Songs of the village
Acrylic on Canvas
18 x 17 Inches
INR.28,000 

Nirakar Choudhary
Birds II
Acrylic on Canvas
20 x 34 Inches
INR.45,000

Nirakar Choudhary
Birds II
Acrylic on Canvas
20 x 34 Inches
INR.45,000

Dinkar Jadhav
Bulls, Acrylic on Canva 18 x 18 Inches
INR.35,000

Pichwai Artists
Shrinathji
Colour on Cloth
24 x 36 Inches
INR.40,000

Pichwai Artist
Kamal Talai
Colour on Cloth
24 x 36 Inches
INR.35,000

Girish Addanavar
Songs of the village II
Acrylic on Canvas
18 x 17 Inches
INR.28,000

Sanjay Prajapati
Untitled
Acrylic on Canvas, 2019
48 x58 Inches
INR.1,50000

Sachin Sagare
Flower Sellers
Acrylic on Canvas
15 x 15 Inches
INR.20,000

Sachin Sagare
Flower Seller
Acrylic on Canvas
15 x 15 Inches
INR.20,000 

K. Narsimlu
Untitled
Acrylic on Canvas
24 x 36 Inches
INR.1,10,000

Dinkar Jadhav
Bull Series
Acrylic on Canvas
18 x 18 Inches
INR.35,000