Booth G5

Artists Exhibited 
Ganapati P
Gurudas Shenoy
K R SanthanaKrishnan
Madhuri Kathe, Nupur Kundu, Ranjeet Patil
Sachin Sagare
Satish Mane, Shan Re
Shiv Kumar Soni
Siddharth Shingade
Sangeeta Abhay
Sulakshana D
Vivek Kumavat
Wilson Dsouza

Wilson Dsouza
Oil on Canvas, 36×36 Inches
INR.45000

Vivek Kumavat
Acrylic on Canvas
36×36 Inches
INR.180000

Sachin Sagare
Acrylic on Canvas
48 × 48 Inches
INR.2,00,000 

Shiv Kumar Soni
Acrylic on Canvas
35.5×35.5 Inches
INR.70000

Siddharth Shingade
Acrylic on Canvas, 30×40 Inches
INR.320000

Ganapati P
Acrylic on Canvas, 30×30 Inches
INR.100000

Satish Mane
Oil on Canvas, 36×60 Inches
INR. 115000

K R SanthanaKrishnan
Mixed media on wood, 18×12 Inches
INR.40000 (Each)

Sulakshana Dharmadhikari
Acrylic on Canvas, 30×48 Inches
INR. 60000

Ranjeet Patil
Acrylic on Canvas
54×60 Inches
INR.150000 

Madhuri Kathe
Acrylic on Canvas, 36×36 Inches
INR.150000 

Gurudas Shenoy
Oil on Canvas, 36×36 Inches
INR.270000 

Shan Re
Acrylic  & g0ld leaf on Canvas
40×60 Inches
INR.300000

Nupur Kundu
Oil on Canvas, 24×24 Inches
INR. 225000

Sangeeta Abhay
Mixed media on Canvas
24×24 Inches
INR.225000

Gopal Pardeshi
Acrylic On Canvas,
12 x 12 Each
2019
INR.25000 (Each)

Sujata Achrekar
Acrylic On Canvas
36 x 36 Inches, 2016
INR.190000 

Roy K John
Acrylic On Canvas
30 x 30 Inches
INR.1,00,000